Dây chuyền sản xuất

1. Máy khoan ống kính:

JingGong Optical (Wenzhou International Trade SCM Co., Ltd.) dây chuyền sản xuất nhà máy 0

2. Ống kính Groover:

JingGong Optical (Wenzhou International Trade SCM Co., Ltd.) dây chuyền sản xuất nhà máy 1

3. Đồng hồ đo PD

JingGong Optical (Wenzhou International Trade SCM Co., Ltd.) dây chuyền sản xuất nhà máy 2

4. Bàn làm việc điện

JingGong Optical (Wenzhou International Trade SCM Co., Ltd.) dây chuyền sản xuất nhà máy 3

5. Ống kính tự động

JingGong Optical (Wenzhou International Trade SCM Co., Ltd.) dây chuyền sản xuất nhà máy 4

 

6. Đơn vị nhãn khoa

 JingGong Optical (Wenzhou International Trade SCM Co., Ltd.) dây chuyền sản xuất nhà máy 5

 

7. Hiển thị phụ tùng

JingGong Optical (Wenzhou International Trade SCM Co., Ltd.) dây chuyền sản xuất nhà máy 6

Để lại lời nhắn