Hội chợ quang học Bắc Kinh từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 10 năm 2021

October 14, 2021
tin tức mới nhất của công ty về Hội chợ quang học Bắc Kinh từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 10 năm 2021

 

tin tức mới nhất của công ty về Hội chợ quang học Bắc Kinh từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 10 năm 2021  0

tin tức mới nhất của công ty về Hội chợ quang học Bắc Kinh từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 10 năm 2021  1

tin tức mới nhất của công ty về Hội chợ quang học Bắc Kinh từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 10 năm 2021  2

tin tức mới nhất của công ty về Hội chợ quang học Bắc Kinh từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 10 năm 2021  3tin tức mới nhất của công ty về Hội chợ quang học Bắc Kinh từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 10 năm 2021  4tin tức mới nhất của công ty về Hội chợ quang học Bắc Kinh từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 10 năm 2021  5

 

 

Chúng tôi sẽ tham dự Hội chợ quang học Beijng trong thời gian từ 20 đến 22 tháng 10.

Số gian hàng của chúng tôi là: Sảnh 7, 7103-7106.